Grupy duszpasterskie

 • Akcja Katolicka,
 • Rycerze Kolumba,
 • chór parafialny, 
 • Duszpasterstwo Pielgrzymkowe,
 • grupa charytatywna, 
 •  Galilea Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego. Katolicka charyzmatyczna wspólnota ewangelizacyjna, którą założył w roku 1992 ojciec Krzysztof Czerwionka CR.Jedną z podstawowych form działalności Wspólnoty jest Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Marka funkcjonująca w ramach programu kerygmatycznych katolickich Szkół Nowej Ewangelizacji.Małe ewangelizacyjne grupy, które nazywamy Domami Zmartwychwstania, są podstawowym miejscem spotkań w naszej Wspólnocie.W prywatnych domach spotyka się 5 - 10 osób na radosnej modlitwie uwielbienia, czytaniu Słowa Bożego (Biblii), dzieleniu się swoim doświadczeniem życia wiarą oraz modlitwie za siebie nawzajem.W czasie spotkań Domów Zmartwychwstania szukamy w Biblii inspiracji życiowych oraz w kameralnej grupie uczymy się budować braterskie przyjaźnie i cieszyć się życiem z Jezusem.Mieszany Dom Zmartwychwstania jest u p. Barbary w Mokrem. Spotykania są w każdy poniedziałek o godz. 19.30, rozpoczynamy modlitwą uwielbienia i rozważaniem Słowa Bożego.Dom męski jest u p. Gyorgy w Zamościu na Rynku Wielkim i spotkania odbywają się raz w miesiącu w środę.Jeśli szukasz głębokiej relacji z Bogiem i odkrycia Jego obecności w osobistym życiu to jest to wspólnota właśnie dla Ciebie.Duchowym opiekunem wspólnoty jest ks. Wiesław.
 • kółka różańcowe, 
 • Legion Maryi, 
 • Ruch Światło-Życie,
 • służba liturgiczna, 
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 
 • Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
 • Wspólnoty Neokatechumenalne, 
 • zespoły muzyczne