Szkoły objęte katechezą

Szkoły i przedszkola znajdujące się na terenie parafii (nazwa, adres, telefon)
1. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, ul. Peowiaków 30A, tel. 84 638 50 47
2. Szkoła Podstawowa w Mokrem, Mokre 303, tel. 84 641 15 77
3. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, ul. Akademicka 8, tel. 84 639 28 01
4. III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Zamościu; ul. J. Kilińskiego 15; tel. 84 638 65 57
5. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu, ul. Pereca 17, tel. 84 639 23 22
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu, ul. Szczebrzeska 41, tel. 84 639 60 28
7. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Jana Kilińskiego w Zamościu, ul. Peowiaków 3, tel. 84 639 22 58
8. Zespół Niepubliczny Szkół Specjalnych ,,Krok za Krokiem”, ul. Peowiaków 6a, tel. 84 627 14 38
9. Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży ul. Kilińskiego 86A, tel. 84 639 10 49
10. Przedszkole Nr 4 w Zamościu, ul. Peowiaków 18A, tel. 84 638 49 74
11. Przedszkole Nr 8 im. J. Brzechwy w Zamościu, Kamienna 6, tel. 84 627 51 91